Herroepingsbeleid

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u de bij de bestelling geleverde brief of het modelformulier te gebruiken.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen vijf dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 8,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals produkten die zelf samengesteld zijn, zoals matrashoesjes, dekens, boxkleden, etc.

 

Modelformulier voor herroeping

(Onderstaand formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Onze voorkeur gaat uit naar herroeping via een e-mail bericht.Aan Robin Little,
T.a.v. Klantenservice
Noordweg 55
2291EB Wateringen
info@robinlittle.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende de verkoop van het volgende artikel herroep/ herroepen:

  • artikel(en):
  • Besteld op/ Ontvangen op*:
  • Naam/Namen*:
  • Adres:
Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 


 

Datum: (*) Doorhalen wat niet van toepassing is